LOTI I FUNDIT

DEN HUMANITÆRE FORENING - DEN SIDSTE TÅRE

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT


Kopenhage

14.05.2023


Procesverbal nga mbledhja e kryesise se fondit,,Loti i fundit”

Mbledhjen e hapi kryetari Bedri Bytyqi dhe i njoftoi te pranishmit se kjo mbledhje mbahet pas dy viteve . Bedriu i njoftoi te pranishmit me ecurine e fondit dhe per kerkesat e anetarsise.
Raportin e fondit per vitin 22-23
Zgjedhja e kryesise se re
Diskutime rreth statutit
Te ndryshme.
Muj Berisha e mori fjalen dhe i pershendeti te pranishmit dhe i informoi te pranishmit se informatat e anetaresise i ka vetem kryetari me kryesi , po jo per anetarsine e gjere.
Muja kerkoi korrektesi dhe te jemi human ne mes veti.
Bedriu i informoi te pranishmit per oferten e Fatmir Elezit i cili i ka kerkue 2900 euro.
E kemi pase edhe nje oferte tjeter qe quhet Sabit Rexhaj i cili ka dhene oferte me 2800 euro.
Befriu i informoi te pranishmit per qmimet dhe bisedat me Fatmir Elezin dhe oferuesin tjeter.
Muj Beisha i kerkoi qe anetaresia t’i jep mundesine kryesise te bisedoi me Fatmirin per qmim.
Anetaresia vendosi - te pranishmit- qe ta vazhdojne bashkepunimin me Fatmir Elezin me qmim 2900 euro qe Fatmir Elezi te jete bashkepunues dhe stabil.

Pika e dyte e rendit te dites , zgjedhja e kryesise se re.
Bedriu i informoi te pranishmit se per qdo 5 vite duhet te zgjedhet kryesia e re.
Bedriu i informoi se Muj Berisha e ka krijua nje program qe kryetarit ja mundeson kontrollimin e fondit .
Bislim Berisha e propozoi qe Bedri Bytyqit ti vazhdohet mandati edhe per 5 vite ku u votua dhe u akceptue nga te pranishmit.
Po ashtu kryesise se vjeter ju dha besimi edhe per 5 vite tjera.
Bedri Bytyqi propozoi qe 3000kr ne vit t’i ipen Muj Berishes per mirembajtje te programit por Muj Berisha i refuzoi ate pagese.
Kryesia vazhdon edhe per nje mandat tjeter.
Ukshin Fazliu propozoi si anetar te ri te kryesise Fevzi Arifi
Ne vend te Rexhep Makollit u propozua Fadil Fazliu.
Keta dy persona jane anetar te kryesise tash.

 

 

Pika 3.
Diskutime rreth statutit.
Bedri Bytyqi i informoi te pranishmit se qe nga themelimi i fondit statuti ka pesue shume ndryshime e plotesime gjat ketyre viteve.
Bedriu propozoi qe MOS  tu mundesohet keqperdorimi i fondit nga anetare te pa pergjegjshem ku nje pjese e madhe e tyre jan anetarsue si persona mbi moshen 70 vjeqare.
Bedriu propozoi qe personat qe tentojne ta keqperdorin fondin ose ti paguajne 1000 kr ose te nderpritet anetarsimi i anetareve te ri.
Ibrahim Xhemajli mori fjalen dhe pyeti se sa eshte problem dhe sa eshte dukuri qe personat po done ta keqperdorin fondin.
Bajram Kryeziu propozoi qe anetaret e ri nese done te anetaresohen duhet te paguajne prej fillimi e me te gjirhe anetaret e familjes.
Te pranishmit  votuan qe neni 5 a- 5-b te ndyshoi e formulimi eshte keshtu.

Para ndryshimit
neni – 5a
Anetari i ri që shprehë dëshirën me u anëtarsuar në këtë FOND, është i obliguar të paguaj anëtarësinë vjetore (100kr në vit), llogaritur prej vitit 2009 (kur ka filluar FONDI) e deri në vitin kur anëtari e bënë pagesën. ( Shembull: Nëse bashkëatdhetari vendos të antarësohet në fond në vitin 2022, ai duhet të starton me pagesën 1400kr, pastaj nga viti pasues, 2023 paguan 100kr në vit, sikur anëtarët tjerë të Fondit)
(Sqarim: Anëtar të rinjë nuk konsiderohen personat e martuar dhe ata të lindur në familjen e cila është paguese e rregullt e anëtarsisë të anëtarve të saj.
Ata startojnë normalisht me
shumën prej 100 kr daneze.)

Pas ndryshimit

neni – 5a
Anetarët e rinjë që shprehin dëshirën me u anëtarsuar në këtë FOND, janë të obliguar t’i regjistrojnë dhe të paguajnë antarësinë për të gjithë antarët e familjes së ngushtë të tyre, edhe nëse ata jetojnë në adresa të ndryshme në Danimarkë. Ata duhet të paguajnë anëtarësinë vjetore (100kr në vit), llogaritur prej vitit 2009 (kur ka filluar FONDI) e deri në vitin kur  ata  e bëjnë pagesën. ( Shembull: Nëse anëtarët e rinjë vendosin të antarësohen në Fond në vitin 2023, ata duhet të startojnë me pagesën 1500kr për antarë, pastaj nga viti pasues, 2024 paguajnë 100kr në vit për antar, sikur anëtarët tjerë të Fondit)
(Sqarim: Anëtarë të rinjë nuk konsiderohen personat e martuar dhe ata të lindur në familjen e cila është paguese e rregullt e anëtarsisë të anëtarve të saj.
Ata startojnë normalisht me
shumën prej 100 kr daneze).
Ju lutem e lexoni ashtu si eshte ky formulim.

 

Procesmbajtsi i mbledhjes se kryesise
Bislim Beisha

------------------------------------------------------------


 

Valby 12.12.2021


Proces verbal i mbledhjes se Keyesise se Fondit ,, Loti i fundit”, mbajtur më datën 12.12. 2021 në Valby
Mbledhjen e hapi kryetari Bedri Bytyqi, i cili pasi i falenderoj të pranishmit për pjesëmarrje, në emer të kryesisisë së Fondit Ju shprehi Ngushllime të gjithë familjarëve që gjatë viteve te fundit, 2020 e 2021 i kanë humbur të dashurit e tyre.
Në vazhdim Ai, në emër të kryesisë e falenderoj Kompaninë “Pikëllimi” me pronar Fatmir Elezin për punen dhe perkushtimin e tyre të cilët përkundër vështërsive për shkak të pandemisë kanë arritur që te gjitha rastet evdekjes së antarëvë të Fondit t’i tranportojnë me sukses për në vendlindje, ku , poashtu të gjithe familjarët kane shpehur fjale miradie per punen e tyre.
Bedriu falenderoi gjithashtu edhe Ali Asllanin per mirembajtjen e faqes se fondit, si dhe Mirsad Gruden për sigurimin e lokalit.
Ai pastaj paraqite rendit e ditës së këtij tubimi:
1. Raporti i punës së kryesisë së Fondit, ”Loti i fundit”, vitet, 2020 dhe 2021.
2. Zgjedhja e një komisioni tre-anëtarësh për mbikqyerjen dhe verifikimin e gjirollogarisë së fondit.
3. Diskutime rreth statutit.
4. Të ndryshme. Ky rend i ditës u aprovua unanimisht nga pjesemarresit e tubimit.
1. Bedriu bashke me Muje Berishen i informoi te pranishmit ne menyre precize per hyrjet dhe daljet në Fond për dy vitet e fundit, deri me sot. Viti 2020. Në fund të vitit 2019, më 31/12-2019, gjendja në fond ishte, 557.150,01kr, dmth me këtë shumë startuam me 01/01-2020..............557.150,01kr
- Gjithsejtë hyrje, nga pagesat e antarsisë , prej 01/01-2020 deri më 31/12-2020, janë realizuar ..................109.901,00kr
- Gjatë vitit 2020 u transportuan për në vendlindje 6 kufoma të bashkëatdhetarëve tanë, antarë të fondit.
- N. Hajdari ..................19.448,78kr
- B. Bajraktari...............19.414,98kr
- S. Krasniqi...................19.411,86kr
- S. Gashi......................19.390,54kr
- Sh. Salihu..................19.390,80kr
- M. Xheladini..............19.375,98kr
- Sherbime te bankës......310,00kr Shp.vjetore të kryesisë..700,00kr
- Gj. dalje,në v.2020..117.442,94kr
- Gjendja përfundimtare e Fondit me,31/12-2020....549.608,07kr.
VITI 2021.
- Në fund të vitit 2020 më 31/12-2019, gjendja në fond ishte, 549.608,07kr, dmth me këtë shumë startuam me 01/01-2021..............549.608,07 kr
- Gjithsejtë hyrje, nga pagesat e antarsisë , prej 01/01-2021 deri më sot, 12/12-2021, janë realizuar ..................107.400 kr
- Gjatë vitit 2021 patem 3 raste të vdekjes të bashkëatdhetarëve tanë, antarë të fondit, nga të cilët dy u transportuan për në vendlindje ndersa një (Qaza) u varros në Danimarkë .
- Nuhi Gerguri .............19.368,70kr
- Ramize Sadriji...........19.370,26kr
- Qazim Hajdari..............5.000 kr
- Sherbime te bankës......245,00 kr
-Kunorë lulesh për vorrimin e ish antarit të kryesisë të F, të ndjerit Qazim Hajdari …………………500 kr
- Gj. dalje deri me 12/12-2021……………44.483,96 kr
- Gjendja përfundimtare e Fondit me,12/12-2021..……612.524,11 kr.
Tash se fundi i kemi edhe 2 raste ku nuk jane te përfshirë në raport,pasi familjarët ende nuk na i kanë derguar qertifikatat e vdekjes për antarët që kanë nderruar jetë. Keto dy raste i paraqesim ne raportin e vitit te ardhëshem.
2. Në piken e rendit te dites u bë zgjedhja e KOMISIONIT VERIFIKUES prej tre antarëve:
-Fadil Fazliu
-Ibrahim Xhemajli
-Fevzi Arifi.
3. Si pike tjeter e rendit te dites ishte edhe
PLOTESIMI DHE NDRYSHIMI I STATUTIT , PER ANETARET E RINJE. Neni 5 a.
Pas disa propozimeve, votat unanime i muar propozimi i Muj Berishës. Neni 5a do të ketë këtë përmbajtje:
“ Anetari i ri që shprehë dëshirën me u anëtarsuar në këtë FOND, është i obliguar të paguaj anëtarësinë prej vitit 2009, kur ka filluar FONDI.(Sqarim: Anëtarë të rinjë nuk konsiderohen personat e martuar dhe ata të lindur në familjen e cila është paguese e rregullt e antarësisë së antarëve të saj. Ata startojnë normalisht me
shumën prej 100 kr daneze.)”
Me këtë ndryshim të nenit 5a, u vendos që Neni 6. të hiqet nga Statuti si i pavlefshëm.
Me këtë ndryshim, anëtarët e rinjë, që dëshirojnë të antarësohen në Fond nuk janë të obliguar, (si më parë) që t’i antarësojnë të gjithë anëtarët e familjes së tyre, por munden të antarësohen vetem si individ, duke paguar antarësinë prej vitit 2009, kur eshte formuar Fondi.
Ky ndryshim dhe plotesim eshe bere SHKAKU I KEQPERDORIMIT TE FONDIT NGA PERSONA TE PA NDERGJEGJSHEM QE FATKEQSISHT KEMI NE MESIN TONE.
STATUTI I RI (2021) i aprovuar në tubimin e sotshëm (12.12.2021) hynë në fuqi , nga data, 01 Janar 2022.
Ju lutemi të gjithë anetaresise, ta marrin dhe ta lexojne mirë STATUTIN E RI 2021, ashtu qe ne te ardhmen të mos kemi keqkuptime dhe keqinterpretime të neneve statutare.
Tubimi muar gjithashtu vendim qe kryesia e Fondit te diskutoi konforme Statutit, per ndihme dhe korigjim te qmimit per KOMPANINE QE E KEMI TE KONTRAKTUAR.
Duke përmbyllur këtë tubim, Bedriu, në emër të Kryesisë së Fondit LF, Ju Uroj të gjithë anëtarëve Festat e fundvitit, duke Ju dëshiruar të gjithëve shëndet, mbarësi dhe suksese në vitin 2022!
Proqesmbajtësi :
Bislim Berisha
Date, 12.12 .2021 ,Valby

 

 

 

 


Valby 19.05.2019

 

Mbledhja e kryesise se fondit ,,Loti i fundit” me kete rend dite:

 1. Raporti vjetor i punes se kryesise se fondit
 2. Zgjedhja e nje anetari të kryesise qe perfaqson AAlborgun

3. Diskutime rreth statutit

 1. Te ndryshme

Mbledhjen e hapi kryetari Bedri Bytyqi, ku i pershendeti te pranishmit dhe vazhdoj duke i informuar per te hyrat dhe daljet e pagesave gjate vitit te kaluar deri sot.

Bedriu i informoi per punen dhe perkushtimin e Fatmir Elezit per te gjitha rastet ku te gjithe kane shpehur fjale miradie per punen e tij.

Bedriu falenderoi gjithashtu edhe Ali Asllanin per mirembajtjen e faqes se fondit, si dhe Mirsad Gruden për sigurimin e lokalit.

Bedriu bashke me Muje Berishen i informoi te pranishmit ne menyre grafike per hyrjet dhe daljet deri me sot. Gjendja faktike e fondit eshte

592.835kr

Bedriu na informoi se nje rast eshte paguar me daten 5.05 19

Personi qe e ka bere pagesen me vonese e HUMBE TE DREJTEN E KOMPENSIMIT

Pra apeloi te anetaresia qe te jene më serioz dhe t’a kryejne pagesen ne afat qe eshte percaktuar ne statut

Si verejtje Shqiponje Bytyqi propozoi qe t’u behet me dije dhe t’u perkujtohet anetarsise per pagesat qe mos te pritet dita e fundit

Muja ja sqaroi Shqiponjes se verejtjet dhe paralajmerimet i paraqesim rregullisht nepermes facebookut dhe faqes tonë të internetit ku informohet anetaresia rregullisht para perfundimit te afatit.

PIKA E DYTE

STATUTI —PLOTESIME DHE SQARIME.

Rasti i pagesave dhe nderprerja e pgeses se anetaresise

Sqarimi i rasteve te tilla:

ANETARI QE ESHTE ANETARESUAR NE FOND NJE HERE, NE RAST PAUZE ,

PER T’A GEZUAR TE DREJTEN E SHFRYTEZIMIT TE FONDIT, GJATE AFATIT TË PAGESAVE TE ANTARËSISË , DUHET T’I PAGUAN TE GJITHA VITET QE I MUNGOJNE.

KY ESHTE PLOTESIM I NENIT

5 D dhe hyne në fuqi menjëher.

KRYESIA Zgjerohet me nje anetar nga Ålborgu, të cilin duhet t’a zgjedhin dega e fondit në Ålborg.

Bedriu propozoi qe ne kryesi te jet së paku edhe nje femer dhe u propozua ZARIFE SYLA.

Propozimi u miratua njëzëri nga te pranishmit.

Bedriu propozoi poashtu qe te jete edhe nje nenkryetar, ku e propozoi MUJE BERISHEN, i cili propozim u miratua njëzëri nga te pranishmit.

Pika e fundit,

TE NDRYSHME.

Ibrahim Xhemajli na informoi se tash jane zgjegjet parlamentare ne Danimarke.

Ai propozoi qe në zgjedhjet e ardhme ne te dalim me nje kandidat per parlamentin danez

Te gjithe e perkrahen këtë ide dhe mbetë te punohet rreth kesaj ideje.

Zarife Syla doli me propozim qe te formohet edhe nje grup i valltareve qe te na perfaqsoj ne festa te ndryshme qe organizohen ne Danimarke.

Te pranishem në këtë tubim ishin edhe Ambasadorja e Shqiperise ne Danimarke, z Elida Petoshati dhe Konsulli i Republikes se Kosoves ne Danimarke z Arton Krasniqi.

Bedriu i dalenderoi te pranishmit per pjesemarrje dhe i informoi musafiret per historikun e fondit.

Te pranishmit i pershendeti

Ambasadorja dhe Konsulli, të cilët na pergezuen per punen qe eshte bere prej formimit te fondit.

 

Proces mbajtesi

Bislim Berisha

 

 

 

 

Mbledhja e kryesise se fondit,,Loti i fundit"

 

Procesverbal nga mbledhja e kryesise se fondit ,,Loti i fundit"

Holbæk me 10.06.2018

Në fillim Kryetari Muj Berisha i pershendeti te pranishmit dhe i njoftoi me rendin e dites.

 1. Raporti i punes 2009-2018
 2. Zgjedhja e kryesise
 3. Diskutime rreth statutit
 4. Te ndryshme

Anëtarët e pranishem ne mbledhje miratuan njëzëri renden e ditës.

 1. Muja i informoi per shpenzimet e fondit per vitin 2017

Te gjitha te dhanat jane te publikume ne faqen e internetit, lotifundit.dk

 

Në vazhdim ai apeloi qe pagesa te behet para dates 5 PRILL,

SEPSE NESE PAGESA BEHET ME VONESE ,PERSONI HUMBE TE DREJTEN E KOMPENZIMIT

(E SHIKONI DHE LEXONI ME VEMENDJE STATUTIN)

Fondi eshte ne rritje sidomos ne kete vit--2018

Hyrjet dhe daljet jane te publikume ne internet ne faqen e fondit.

Ne konto te fondit jane.  511.976kr

 1. Pika e dyte e rendit te dites ,zgjedhja e kryesise se re

Muja i tregoi arsyet pse nuk mundet ma me e udheheq fondin dhe propozoi qe tash e tutje ta udheheqe Bedri Bytyqi.

Bedri Bytyqi u zgjodh ne menyre unanime nga te pranishmit.

Nga data 10.06.2018 Bedri Bytyqi eshte kryetar i fondit ndersa pjasa tjeter e kryesise mbetet ashtu si ka qene.

 1. Sa i përket pikes se trete, të pranishmit në mbledhje nuk e panë të arsyeshme që të bëhet ndonjë ndryshim ne statut.
 2. Bedriu propozoi qe ne mbledhjet e kryesise tash e tutje te sigurohet nje shujte per te pranishmit, të cilin propozim e përkrahën unanimisht anëtarët e pranishëm në mbledhje.

 

Holbæk 10.06.2018.   Procesmbajtesi Bislim Berisha

 

 

Loti i fundit: Procesverbal 

Holbæk 30-04-17

  Procesverbal i mbledhjes se Kryesise  se fondit ,,Loti i fundit,,

   Rendi i dites

 

 • Gjendja  fondit nga viti 2009-2017
 • Ndryshime eventuale në Statut.
 • Te ndryshme

 

 Kryetari, Muj Berisha në fillim i pershendeti  te pranishmit të cilët i falenderoj për pjesemarjen e tyre në këtë mbledje  dhe në vazhdim i informoj ata per  rendin e  dites.

Të gjithë të pranishmit e miratuan njëzëri rendin e ditës së këtij tubimi.

 

 1. Në këtë pikë, Kryetari  i paraqiti përmes projektorit   te  hyrat  dhe te  dalurat e mjeteve të fondit  sipas viteve, duke filluar nga viti 2009 dhe u ndal  ne  vitin 2016 ,ku dha shënime më të detajuara. Ai theksoi se në këtë vit, nga pagesat e antarësisë ka pasur hyrje gjithesejtë, 95307 kr, kurse dalje kemi 19470 kr. 

Hyrja  totale  prej formimit  te  fondit  eshte  826866 kr, ndërsa

daljet totale  prej formimit të fondit jane  402599 kr.

Te gjitha  te  dhanat do  te  publikohen  ne  faqen zyrtare  te  fondit.

 

 1. Në pikën e dytë të rendit të ditës, Kryetari propozoi plotësimin e statutit me një  nen rreth kjartsimit  te  fondit  karrshi kompnive kontraktuese

 

SHOQATA HUMANITARE   ---LOTI I FUNDIT--NUK  KA PERGJEGJESI JURIDIKE  NE RAST QE KOMPANIA E KONTRAKTUAR BIE NEKONFLIKT ,ME  RREGULLAT DHE LIGJET PERKATESE KU VEPRON GJATE KRYRJES SE SHERBIMIT PERGJRGJESIA BIE MBI KOMPANINE QE KRYEN SHERBIMIN.

 

Ky propozim u miratua nga te pranishmit

 Për ndryshime në statut nga të pranishmit pati edhe propozime tjera. Si te vazhdojme  me antaresine e re qe shpreh intersim per t,u antarsue. Shuma fillestare prej 500 kr te  hiqet apo  te rritet. Per anetaret e rregullt te rritet pagesa  vjetore  në 150 kr.

Bedri  Bytyqi propozoi ndryshimin e nenit 5b, ku anëtarëve të cilët për shkaqe të ndryshme paguajnë antarësin pas skadimit të afatit, nëse ju ndodhë rasti i vdekjes në familje, të ju mundësohet kompenzimi nga fondi 80% ndërsa 20% të paguajnë familja, pasi mohimi i kompenzimit 100% vetëm për një vonesë të pagesës së antarësisë, përderisa pagesat e viteve të mëparme janë bërë të gjitha me kohë, është një ndëshkim i rëndë për atë familje.

Fadil  Isufi  ishte  kunder ketije propozimi dhe propozoi  qe  mos te behet kurrfar ndrrimi.

Keto dy propozime  u hodhen  ne  votim  dhe  per propozimin  e  Bedri  Bytyqit ishin 8 vota, ndërsa per propozimin  e  Fadil Isufit  ishin 9 vota  ,dmth  propozimi  i  Bedriut nuk kaloi.

Bislim Berisha propozoi  qe  fondi te  rritet  per 50 kr pra,nga 100kr te  behet 150 kr  per  anetar. 

Propozimi  i  Bislim Berishes  nuk  u  miratua dhe pagesa  nuk  ndryshon.

 

 1. Në pikën e fundit të rendit të ditës, disa nga anëtarët pjesemarrës në mbledhje, Besnik Dauti, Naser Krasniqi, Bedri Bytyqi etj, e përgëzuan kryesinë, posaqërisht Kryetarin,  Muj Berisha, për  përkushtimin dhe punën e tij efikase në Fond.

Per te  gjitha risite do te  njoftoheni  ne  faqen zyrtare te  fondit

 

 Holbæk. 30-04-2017

Procesmbajtesi: Bislim Berisha

 

 07-05-2016

 

Muj Berisha si kryesues i fondit i pershendeti te pranishmit dhe i falendderoi per pjesemarrje dhe perkrahje te punes dhe aktiviteteve
rreth fondit
Te pranishmit i informoi rreth informimit te anetarsise ne te gjitha mjetet e informimit
e keto ishin pika e rendit te dites
N--1 Reth gjendjes se fondit prej vitit te themelimit 09--16
N--2 STATUTI--dhe plotsimet dhe korrigjimet ne statut
N--3 TE ndryshme

Lexo më shumë...: 

Mbledhjen e hapi Kryetari i Fondit, Muj Berisha, i cili në fillim i falenderoj të pranishmit për pjesëmarrje në këtë mbledhje. Gjithashtu ai falenderoj edhe sponsoruesin e vetëm, Z. Ali Asllani dhe Agjensionin turistik, ”Aslanirejsen” i cili edhe më tej vazhdon tà sponsoroj faqën tonë të internetit, www.lotifundit.dk . Ai falenderoj gjithashtu edhe Z. Shpetim Mekolli, i cili edhe këtë herë na e rezervoj sallën për mbajtjen e kësaj mbledhje. Pastaj falenderimet shkuan edhe në adresë të zotrinjëve, Shkelzen Makolli, këshilltar në “Danske bank” dhe Valmir Lutfiu, të cilët gjithashtu kontribuan në rrugëtimin e shoqates. Në vazhdim, ai për këtë mbledhje paraqiti këtë rend të ditës:

Lexo më shumë...: 

1. Raporti për gjendjen e fondit në tremujorin e parë të vitit 2011

2. E ndryshme

 1. Krytari në pika të shkurta i njoftoj të pranishmit se ne fondin ”Loti i fundit”në tremujorin e parë të këti viti kemi një numer të antarëve të rinjë që kanë bëre pagesën e antarësisë  cka dëshmon se ndërrimet qe u bënë në Statut në mbledhjën e fundit në Holbæk kanë dhëne rezultate.

Lexo më shumë...: 

Antarësohu

Danske Bank:
Reg.nr. 1551
konto nr. 10387353

Sponzorët