LOTI I FUNDIT

DEN HUMANITÆRE FORENING - DEN SIDSTE TÅRE

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

neni – 5a

Anetarët e rinjë që shprehin dëshirën me u anëtarsuar në këtë FOND, janë të obliguar t’i regjistrojnë dhe të paguajnë antarësinë për të gjithë antarët e familjes së ngushtë të tyre, edhe nëse ata jetojnë në adresa të ndryshme në Danimarkë. Ata duhet të paguajnë anëtarësinë vjetore (100kr në vit), llogaritur prej vitit 2009 (kur ka filluar FONDI) e deri në vitin kur  ata  e bëjnë pagesën. ( Shembull: Nëse anëtarët e rinjë vendosin të antarësohen në Fond në vitin 2023, ata duhet të startojnë me pagesën 1500kr për antarë, pastaj nga viti pasues, 2024 paguajnë 100kr në vit për antar, sikur anëtarët tjerë të Fondit)
(Sqarim: Anëtarë të rinjë nuk konsiderohen personat e martuar dhe ata të lindur në familjen e cila është paguese e rregullt e anëtarsisë të anëtarve të saj.
Ata startojnë normalisht me
shumën prej 100 kr daneze).

Danske Bank:  Reg.nr. 1551 konto nr. 10387353

 

Kontakto 50 37 65 85

Antarësohu

Danske Bank:
Reg.nr. 1551
konto nr. 10387353

Sponzorët