LOTI I FUNDIT

DEN HUMANITÆRE FORENING - DEN SIDSTE TÅRE

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Slide background

SHOQATA HUMANITARE - LOTI I FUNDIT

Zgjedhja e kryesise u bë me vota të hapura dhe me pelqimin e të gjithë bashkëatëdhetarëve pjesemarrës në mbledhje.

U zgjodh kryesia e fondit në këtë përbërje:

Kryetar:  Bedri Bytyqi
Sekretar:  Bislim Berisha
Arkatar: Regjep Zeneli

        

Anëtar te kryesise se fondit u zgjodhen:

Muj Berisha
Fadil Fazliu
Fevzi Arifi
Skender Rama

 

Kryesia e nendegës Fyn:

Naser Krasniqi, kryetar
Regjep Zeneli, anëtar
Agush Mollopolci, anëtar dhe
Gani Halimi, anëtar.

 

Krysia e nëndegës Jyllandi Jugor:


Jeton Smajlaj, anëtar dhe
Agim Beka, anëtar.

Antarësohu

Danske Bank:
Reg.nr. 1551
konto nr. 10387353

Sponzorët